קבלת החלטות

מהם הדברים המשפיעים על קבלת החלטות קליניות 

קבלת החלטות הינו מושג רחב המתייחס לתהליך בחירת פעולה מסוימת מבין מספר אופציות.

קבלת החלטות בתחום הבריאות זהו תהליך מורכב מפני ש20:

ישנם דברים רבים לקחת בחשבון

במטפל צריך להשתמש בידע רב

הסביבה הטיפולית נוטה להיות דינאמית

לעיתים ישנו חוסר באינפורמציה רלוונטית או חסר בהירות

קבלת החלטות קליניות הינו תהליך שיתופי הכולל החלטות הן של המטפלים והן של המטופלים. האופי השיתופי של התהליך יוצר מקורות רבים המשפיעים על קבלת ההחלטות  בתוך הסביבה הדינאמית של הערכת מטופל וניהול הטיפול. לתהליך קבלת החלטות בסביבה דינאמית ישנם כמה מאפיינים20:

חוסר סדר בהצגת הבעיות

מידע חסר

ריבוי מטרות או סתירה בין מטרות שונות

מעגל של החלטה תוצאה- החלטה שממנה נגזרת פעולה, תוצאת הפעולה נותנת אינפורמציה חדשה שמתווספת לאינפורמציה קודמת ומשפיעה על ההחלטה הבאה.

לחץ של זמן

סטרס של הגורמים האנושיים שמעורבים

חשיבות גבוהה לתוצאות

מספר רב של משתתפים בתהליך עם תפקידים שונים

מטרות המוצבות ע"י הארגון

ממחקרים שונים עולה שישנם גורמים רבים המשפיעים על קבלת ההחלטות של הפיזיותרפיסט להלן סיכום3,9,17,18,20:

נסיבות שאינן תליות בפיזיותרפיסט: תבניות טיפול המוכתבות לו ע"י גורם מטפל בכיר ממנו כמו פרוטוקול הניתן ע"י רופא מנתח או נהלים קבועים במקום העבודה.

צרכי הארגון בו עובד: הוכחת אפקטיביות ויעילות כלכלית, אורכי תורים, מילוי קבוצות בסל, מספר טיפולים בשנה ואורך סדרות טיפול/ זמן שהייה במוסד שיקום.

נתונים העולים ממחקרים קליניים.

ניסיון: במחקר אחד לפיזיותרפיסטים היה קשה להסביר מאיפה מגיע האינפורמציה אך הם דיווחו שניסיון החיים שלם והניסיון הקליני שזורים בתוך תהליך קבלת ההחלטות שלהם.

באחר עלה שפיזיותרפיסטים מנוסים יותר ידעו לנסח להסביר ולבסס טוב יותר את המודל הטיפולי בו בחרו, לגלות גמישות בבחירת הטיפול ולהתאימו בצורה טובה לנתונים הספציפיים של המטופל (מקום עבודתו אישיותו ורצונותיו), בעוד שפיזיותרפיסטים חסרי ניסיון נטו לחקות את המודלים הקיימים במקום העבודה ולהיצמד למה שלמדו באוניברסיטה.

השכלה שרכשו במהלך התואר וקורסים מקצועיים לקחו לאחריו.

הפיזיותרפיסט כאדם: חלק מהנשאלים דיווחו שמצבם הפיזי והפסיכולוגי השפיעה על החשיבה הקלינית שלהם וסוג ההתערבות שבחרו. בנוסף נמצא שגישותיו אמונותיו וערכיו של המטפל לוקחים חלק בקבלת ההחלטות שלו.

 המטופל כאדם: מצבו הפיזי והפסיכולוגי של המטופל וכן העדפותיו המוטיבציה שלו ומידת שיתוף הפעולה שלו היו גורמים מהותיים בבחירת תוכנית הטיפול. 


* פיסקה זו לקוחה מתוך עבודה בנושא חשיבה קלינית המצורפת כקובץ ובו גם רשימת המקורות. 

עבודה בקורס עמוד שדרה.pdf
ר