שיקום כתף לאחר פריקה קדמית- טיפול ניתוחי מול שמרני